Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Kawęczyn: Najlepsi absolwenci szkół średnich nagrodzeni

Tradycją stało się, że absolwenci szkół średnich z gminy Kawęczyn, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce są nagradzani. Nie inaczej było w tym roku - we wtorek, 30 kwietnia wójt Jan Nowak wręczył prymusom listy gratulacyjne i upominki.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Przykona: Stypendia rozdane!

20 marca w Zespole Szkół w Przykonie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i sportowych za I okres roku szkolnego 2023/2024. W tym roku stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymało 51 uczniów, natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe – 40 uczniów.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Malanów: Utalentowani sportowcy wyróżnieni stypendiami

6 marca obchodzimy Dzień Olimpijczyka. W gminie Malanów święto to zbiegło się z wręczeniem stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców. Wyróżnienia odebrało ponad 60 osób.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Tuliszków: Utalentowani sportowcy z gminy nagrodzeni

Przyznanie stypendiów sportowych jest ważnym krokiem w wspieraniu lokalnych talentów sportowych. Stypendia sportowe wspierają utalentowanych zawodników, umożliwiając im kontynuowanie treningów i rozwijanie umiejętności.

Czytaj dalej
  1 komentarz
Etykiety:
1 komentarz

Kawęczyn: Stypendia dla najlepszych od Towarzystwa Samorządowego

We wtorek, 12 grudnia w Szkole Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się uroczystość przekazania dziewięciorgu uczniom ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kawęczyn stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Prymusi z Turku nagrodzeni stypendiami

Uczniowie z turkowskich szkół podstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen minimum 5,0, otrzymywać będą stypendia Burmistrza Miasta Turku. Łącznie w tym roku stypendia za osiągnięcia w nauce otrzyma 421 uczniów wśród nich jest 41 wychowanków szkół ponadpodstawowych.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Prawie 170 uczniów z powiatu tureckiego wyróżnionych stypendiami starosty

Grupa aż 169 uczniów odebrała dziś stypendia starosty powiatu tureckiego przyznawane za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi. Uzdolnionej młodzieży wręczono również Nagrody Starosty Tureckiego.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Malanów: Niemal 90 stypendystów, czyli wyjątkowa sesja rady gminy

Podczas czwartkowej (27 lipca) sesji rady gminy Malanów, która wyjątkowo miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Malanowie uroczyście wręczono stypendia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe. Takie wyróżnienia otrzymało łącznie 89 osób.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Przykona: Najlepsi absolwenci z gminy docenieni

Wtorkowa (18 lipca) sesja rady gminy Przykona była okazją do tego, aby w szczególny sposób docenić tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy w ostatnim roku szkolnym wykazali się świetnymi wynikami. Troje tegorocznych maturzystów - mieszkańców gminy Przykona otrzymało specjalne stypendia.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Przykona: Prymusi ze stypendiami. Egzamin zaliczyli „na maksa"

Na początku tygodnia absolwenci podstawówek poznali wyniki egzaminu. W Zespole Szkół w Przykonie siedem osób otrzymało maksymalny wynik, a osiągnięcie to samorząd nagrodził stypendiami.
 
 
W Zespole Szkół w Przykonie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 67 uczniów. Wśród tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół w Przykonie znalazło się 7 uczniów, którzy uzyskali maksymalne wyniki egzaminu: Hanna Kujawińska i Amelia Łukasik z klasy 8b oraz Maja Zając z klasy 8c uzyskały 100% z języka angielskiego, natomiast Kinga Jurkiewicz (klasa 8a), Wiktoria Andrzejewska (klasa 8b), Miłosz Szymański (klasa 8b) oraz Kacper Rosiak (klasa 8c) uzyskali maksymalny wynik egzaminu z matematyki.
 
Uczniowie, którzy uzyskali maksymalny wynik egzaminu z języka angielskiego lub matematyki, oprócz zaświadczeń o wyniku egzaminu, odebrali też pamiątkowe statuetki, które wręczyli im dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Joanna Woźniak-Skopińska oraz wójt gminy Przykona. W kameralnym spotkaniu z uczniami wzięli też udział rodzice oraz wychowawcy klas ósmych. Podczas spotkania Wójt Gminy Przykona poinformował zebranych o przyznaniu przez Samorząd Gminy Przykona nagród specjalnych – stypendiów za uzyskanie maksymalnego wyniku egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku – w wysokości 250 zł. 
 
Nagrody specjalne – stypendia za uzyskanie maksymalnego wyniku egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku przyznano: Hannie Kujawińskiej, Amelii Łukasik, Mai Zając, Kindze Jurkiewicz, Wiktorii Andrzejewskiej, Miłoszowi Szymańskiemu oraz Kacprowi Rosiakowi.
  0 komentarze
0 komentarze

Przykona: Stypendia dla najlepszych wręczone

24 marca w Zespole Szkół w Przykonie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i sportowych za I okres roku szkolnego 2022/2023.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Malanów: Karatecy i piłkarze ze stypendiami sportowymi

38 młodych uzdolnionych sportowców z gminy Malanów otrzymało w czwartek, 23 marca stypendia. Wśród wyróżnionych najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy Gromu Malanów.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Pracowitość i upór docenione. Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Cały rok pilnie się uczyli, rozwijali swoje umiejętności, dążyli do tego, aby osiągnąć zamierzony cel, ciężko pracowali na sukces - grupa 180 uczniów odebrała dziś stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w auli I LO w Turku.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Kawęczyn: Stypendia dla najlepszych od Towarzystwa Samorządowego

21 listopada w Szkole Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie odbyła się uroczystość przekazania dziewięciorgu uczniom ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kawęczyn stypendiów Towarzystwa Samorządowego w Koninie.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Władysławów: Trud i osiągnięcia docenione. Uczniowie odebrali stypendia naukowe

Wysiłek włożony w naukę zaprocentował nie tylko w postaci doskonałych ocen oraz wysokich osiągnięć w konkursach, ale też przełożył się na stypendia, które otrzymali najzdolniejsi uczniowie z gminy Władysławów.

Czytaj dalej
  1 komentarz
1 komentarz

Malanów: Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia naukowe

W trakcie XLI sesji Rady Gminy Malanów, która odbyła się 30 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Malanowie miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów szkół ponadpodstawowych i stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe. Pierwszy raz w nowym terminie bo po zakończeniu roku szkolnego wręczone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych. Wynika to ze zmiany okresu za jaki oceniane są wyniki uczniów tzn. pierwszy raz brane są pod uwagę oceny z końca roku szkolnego a nie za pierwsze półrocze. Zmiana ta została wprowadzona Uchwałą Nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Malanów z 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie gminy Malanów bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

Przypomnijmy, że stypendium przysługuje uczniom, którzy uzyskali średnią ocen minimum 5,00. Wielu uczniów wśród stypendystów miało sporo wyższą średnią ocen.

Stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymali:

Lena Dzieciątkowska – za tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Maja Grzelka – za zajęcie III miejsca w XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego ,,Z zachwytu dla istnienia’’ poświęconego życiu i nauczaniu Jana Pawła II organizowanego przez Fundację Instytut Tertio Millennio.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Trud i talent docenione. Uczniowie z Miasta Turku i Gminy Turek ze stypendiami

Za nami długo oczekiwany przez wielu Dzień Dziecka. W jakże słoneczny, niedzielny dzień organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla mieszkańców. Wśród nich było wiele niespodzianek sportowych i artystycznych. Jedną z bardziej uroczystych chwil tego dnia było przyznanie stypendiów dla najlepszych z Turku oraz gminy Turek właśnie w tych dziedzinach.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Kawęczyn: Prymusi z terenu gminy nagrodzeni

Środowa (25 kwietnia) sesja rady gminy Kawęczyn była okazją do tego, aby w uroczysty sposób nagrodzić tych absolwentów szkół średnich z terenu gminy, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen.

Czytaj dalej
  0 komentarze
Etykiety:
0 komentarze

Przykona: Święto nauki, sportu i sztuki, czyli uroczystość wręczenia stypendiów

W piątek, 18 marca, w Zespole Szkół w Przykonie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za I okres roku szkolnego 2021/22.

Czytaj dalej
  0 komentarze
0 komentarze

Stypendia Premiera dla uczniów szkół technicznych Powiatu Tureckiego

W piątek 4 marca Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku wręczyli Starosta Dariusz Kałużny oraz Dyrektor Wioletta Adamiak. Prestiżowe stypendia otrzymali Dominika Olejniczak z III klasy o profilu technik ekonomista i Bartosz Krupik z IV klasy o profilu technik mechanik.

Czytaj dalej
  2 komentarze
2 komentarze

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.