Bezpieczeństwo podczas żniw

Bezpieczeństwo podczas żniw

W związku z trwającym okresem żniw oraz podwyższoną ilością pożarów obejmujących pola uprawne i maszyny rolnicze, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i gospodarstw rolnych. Przedstawiamy zatem „Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych”:

1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

-stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
-stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i -budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m,
-ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
-zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
-zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
-przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się -naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i innych miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
4. Strefa pożarowa sterty, stogu i brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
5. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:

-od budynków wykonanych z materiałów: palnych – 30 m, niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
-od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
-od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
-od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
-od lasów i terenów zalesionych – 100 m,
-między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

6. Wokół stert i stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

7. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

8. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Zdjęcie: igryfino.pl

Lidl gazetka - najnowsza opcja na sprytne planowan...
Policyjna interwencja w kancelarii parafialnej. Pr...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 26 luty 2020

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
Telefon: 508 759 732
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.