Uwaga

Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Kawęczyn: Powiatowe święto strażaków i jubileusz jednostki w Milejowie

Dzień Strażaka Milejów

W niedzielę, 29 maja druhowie z całego powiatu tureckiego spotkali się w Milejowie, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka i jubileusz stulecia istnienia tamtejszej jednostki.

Koniec pandemii, czas na świętowanie

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych. Zebrani wspólnie modlili się w intencji strażaków i ich rodzin.

Następnie wszyscy udali się na plac przy remizie OSP w Milejowie, aby w podniosłej atmosferze uczcić nie tylko powiatowy Dzień Strażaka, ale też wspaniały jubileusz jednostki.

- Przez dwa lata pandemia COVID-19 nie pozwalała na organizację obchodów strażackiego święta. Jednak zarówno dla członków OSP jak i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej właśnie ten okres był czasem wytężonej pracy. Pandemia koronawirusa okazała się trudnym wyzwaniem, szczególnie dla służb medycznych i ratowniczych. Mimo to nie zawiedliście. Byliście w szpitalach, by pomagać medykom, w punktach szczepień, by wspierać walkę z pandemią. Wydawało się, że to zadaje najtrudniejsze, tymczasem za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Od początku zbrojnej napaści na Ukrainę polscy strażacy podjęli działania pomocowe. Zarówno PSP i OSP z naszego powiatu przekazały konkretną pomoc w postaci sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Miniony czas to wzrost interwencji, więcej miejscowych zagrożeń, wypadków i pożarów. Pomoc nieśliśmy także poza granicami kraju - podczas pożarów w Grecji - wskazywał Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Piotr Pietrucha, podkreślając znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jak można było usłyszeć w powiecie tureckim funkcjonują obecnie 82 jednostki OSP, skupiając w swych szeregach blisko 3600 druhów. Działa też 25 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, co łącznie daje 278 członków. Pod szyldem OSP w powiecie tureckim funkcjonuje sześć orkiestr dętych, w których łącznie gra 154 muzyków. OSP mają do dyspozycji ponad 100 samochodów i wciąż przybywa nowych. W wielu działaniach ochotnicy wspierają zawodowych strażaków, jednak coraz częściej do akcji wyjeżdżają samodzielnie. Ochotnicze Straże Pożarne to jednak nie tylko działania ratownicze i usuwanie zagrożeń. Druhowie angażują się w organizację konkursów, zawodów i przeglądów orkiestr. W powiecie tureckim są jednostki będące Mistrzami Polski w sporcie pożarniczym, a drużyny z OSP Głuchów już w lipcu tego roku będą reprezentować Polskę podczas organizowanej w Słowenii olimpiady.

- To wszystko ma ogromną wartość i znaczenie. Zapisuje się na kartach historii naszego związku, napawając nas dumą i zadowoleniem . Z nieskrywaną satysfakcją możemy powiedzieć, że wisimy znaczący wkład w rozwój naszych małych ojczyzn. Jesteśmy gotowi na różnorodne wyzwania - podkreślał druh Grzegorz Ciesielski, prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Dostojna jubilatka z Milejowa

- Sto lat to co najmniej cztery pokolenia strażaków, którzy przewinęli się przez jednostkę OSP Milejów. Ten nasz wspólny jubileusz zbiega się z 30 rocznicą powołania PSP w Polsce, ale też z 630. rocznicą utworzenia wsi Milejów. Życzę wszystkim, aby święty Florian miał nas zawsze w opiece - mówił wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak, wspominając o ważnych wydarzeniach z historii miejscowości i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jesienią 1922 roku grupa mieszkańców wsi Milejów doszła do wniosku, iż jest w stanie utworzyć własną straż, oddzielając się od jednostki w Tokarach, w szeregach której służyło wielu lokalnych mieszkańców. Założycielami milejowskiej straży byli m.in.: Edmund Drapiński, Lech Zaborowski, Stanisław Ciesielski i Stanisław Ćwikliński. Ponadto w dzieło budowy jednostki czynnie włączyli się urzędnicy gminni, nauczyciele szkół w Milejowie i Tokarach, rzemieślnicy i rolnicy. Z ich szeregów rekrutowali się pierwsi członkowie miejscowej straży. Druhowie przystąpili do wyboru pierwszego, historycznego Zarządu, na czele którego stanął najprawdopodobniej Edmund Drapiński lub Lech Zaborowski – jako prezes, Stanisław Ciesielski – jako naczelnik oraz Stanisław Ćwikliński – jako gospodarz. Zarząd, kierując strażą, już w pierwszym okresie swojego istnienia musiał zmierzyć się z wieloma zadaniami, jakie piętrzyły się w czasie organizacji straży. Brak własnej remizy, wyposażenia gaśniczego, oraz jednolitego umundurowania nie pozwalał na prowadzenie działalności pożarowej. Z czasem przy jednostce rozpoczęła działalność grupa kobiet, tzw. Samarytanki, oraz grupa teatralna, złożona z mieszkańców Milejowa i druhów strażaków swoje przedstawienia grupa wystawiała w Milejowie oraz w okolicznych miejscowościach, gromadząc rzesze zainteresowanych. 4 listopada 1934 roku druhowie zorganizowali długo oczekiwaną uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego Domu Ludowego oraz Remizy Strażackiej. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele okolicznych jednostek OSP i Związków Strzeleckich. Rok później pod nowym obiektem zgromadziło się wiele osób, które przybyły na uroczystość oddania remizy do użytku. Od września 1935 roku w remizie rozpoczęła swoją działalność mleczarnia. Po wybuchu wojny jedną z pierwszych decyzji było zawieszenie działalności niektórych jednostek strażackich. Wśród nich niestety znalazła się i ta z Milejowa, ale po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy przystąpili do odbudowy swojej jednostki. Po kilku miesiącach OSP w Milejowie osiągnęła stan z 1939 roku, a ten należał do najwyższego na terenie powiatu tureckiego.Przez lata dokonywano zmian w zarządzie jednostki, starając się o pozyskiwanie sprzętu i jej nieustanny rozwój. Na początku lat 90. zaczęto przygotowania do budowy nowej remizy. Budynek został ukończony w 1998 roku. Wybudowana strażnica okazała się jedną z największych, najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych na terenie powiatu tureckiego. W 2003 roku jednostka otrzymała swój sztandar, będący wierną repliką sztandaru z 1937 roku. Sztandar ten ufundował ks. Jan Matusiak, syn jednego z czterech druhów, którzy podczas wojny przechowywali ten cenny symbol jednostki, narażając życie własne i życie całej rodziny. Jednostka wypełnia obowiązki nałożone na nią przez statut, biorąc udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych na terenie gminy Kawęczyn. Ponadto, dzięki posiadanemu zapleczu, stanowi centrum życia kulturalno-oświatowego Milejowa.

Strażacy docenieni i wyróżnieni

Powiatowy Dzień Strażaka oraz jubileusz jednostki to doskonała okazja do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżniającym się druhom.

Stopień starszego aspiranta nadano Mateuszowi Augustyniakowi. Stopień starszego ogniomistrza otrzymał Adrian Kwinciak, stopień starszego sekcyjnego otrzymał Adrian Kowalczyk, na stopień sekcyjnego awansowali natomiast Krzysztof Michalak i Adam Darul. Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” uhonorowano mł.kpt. Mariusza Owczarka i asp.sztab. Damiana Bąkowskiego. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali dh Zbigniew Rogodziński - sekretarz zarządu oddziału powiatowego oraz sekretarz zarządu oddziału powiatowego - dh Gerard Sikora. Medalem Semper Vigiliant odznaczony został dh Mirosław Sekura - wiceprezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano dh. Jarosława Pasika wiceprezesa oddziału powiatowego ZOSP RP i prezesa zarządu gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Złotym znakiem ZOSP RP odznaczeni zostali st.bryg. w stanie spoczynku Dariusz Stasiak oraz dh Jan Gośliński (OSP Kowale Pańskie). Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono ks. Antoniego Janickiego i dh. Henryka Krawca (OSP Wyszyna).

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali dh Henryk Antczak (OSP Skarżyn), dh Tomasz Dytwiński (OSP Kowale Pańskie), dh Paweł Janaszczyk (OSP Kowale Pańskie), dh Janusz Jeżykowski (OSP Głuchów), dh Roman Kwaśniewski (OSP Milejów), dh Kazimierz Michalak (OSP Tokary), dh Jan Nerka (OSP Milejów), dh Andrzej Piątkowski (OSP Tokary), dh Julian Tanaś (OSP Głuchów), dh Tomasz Tyrakowski (OSP Milejów), Andrzej Kowalczyk (OSP Głuchów).

Srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżnieni zostali dh Michał Chachuła (OSP Żdżary), dh Mirosław Chorąży (OSP Głuchów), dh Mariusz Grzesiak (OSP Głuchów), dh Krystian Krawczyk (OSP Kowale Pańskiej), dh Sławomir Marciniak (OSP Milejów), dh Łukasz Marecki (OSP Milejów), dh Tomasz Musiałowski (OSP Tokary), dh Radosław Ruszkowski (OSP Będziechów), dh Jarosław Siemiątkowski (OSP Skarżyn), dh Sylwester Smak (OSP Będziechów), dh Roman Trocha (OSP Kawęczyn), dh Kamila Walczak (OSP Milejów), dh Zdzisław Walczak (OSP Milejów), dh Szymon Walczak (OSP Kowale Pańskie), dh Mateusz Pieśkiewicz (OSP Turek).

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa wyróżnieni zostali dh Piotr Burdelak (OSP Głuchów), dh Tomasz Gidelski (OSP Tokary), dh Sebastian Janiak (OSP Żdżary), dh Mariusz Owczarek (OSP Głuchów), dh Norbert Przybyła (OSP Kowale Pańskie), dh Sylwester Rosiakowski (OSP Kowale Pańskie), dh Marcin Skurka (OSP Milejów), dh Michał Trzepacz (OSP Milejów).

Medal Semper Vigilant otrzymali dh Barbara Gradecka (OSP Piętno, kronikarka zarządu Oddziału Powiatowego) oraz dh Marek Graczyk (OSP Kotwasice).

Odznaką „Wzorowy Strażak” wyróżnieni zostali dh Paula Marecka (OSP Milejów), dh Joanna Łakomicka (OSP Milejów), dh Amadeusz Dzikowski (OSP Będziechów), dh Dawid Warszewski (OSP Tokary), dh Sylwester Dzikowski (OSP Skarżyn), dh Piotr Ziółkowski (OSP Tokary).

Zarząd oddziału powiatowego ZOSP RP nadał tytuł Powiatowego Działacza Roku 2021 Tadeuszowi Wojciechowskiemu z OSP Turek za szczególne wyróżnianie się w pracy społecznej na rzecz swojej jednostki i struktur związku. Weronika Wysocka z OSP Turek otrzymała natomiast tytuł Powiatowego Strażaka Roku 2021 za szczególne zaangażowanie w działania ratownicze i podnoszenie kwalifikacji.

Ponadto komendant powiatowy PSP w Turku za szczególne zaangażowanie i sumienność w realizacji zadań służbowych oraz wyróżniającą się postawę w działaniach ratowniczych podczas akcji „Grecja 2021” nadał asp.sztab. Damianowi Bąkowskiemu honorowy tytuł Strażak Zawodowy Roku 2021 Powiatu Tureckiego.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku przyznało Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku tytuł OSP Roku 2021 Powiatu Tureckiego za pełne i systematyczne realizowanie zadań statutowych i efektywne działanie na rzecz lokalnego środowiska.

Tuliszków: Mażoretki i zabawy na Dzień Dziecka i M...
Władysławów: Dzień Dziecka ze szczyptą adrenaliny,...

Podobne wpisy

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
sobota, 25 maja 2024

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.