Gm. Turek: Drużyna TS gotowa do wyborczych rozgrywek

Towarzystwo Samorządowe

O tym, co udało się zrealizować przez ostatnie cztery lata, o priorytetach na następną kadencję i o kandydatach, spośród których wybierać będą mieszkańcy już w najbliższa niedzielę rozmawiano podczas konwencji Komitetu Wyborczego Towarzystwo Samorządowe Gminy Turek.

Towarzystwo z doświadczeniem i dorobkiem
Towarzystwo Samorządowe funkcjonuje od 24 lat, a jego dorobek - jak podkreślano podczas spotkania - to wiele cennych inicjatywy: Fundusz Stypendialny Towarzy-stwa Samorządowego, gdzie od 10 lat jesteśmy fundatorami stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z Gimnazjum w Słodkowie, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz działania charytatywne, takie jak Akcja Pogotowie Świętego Mikołaja. Przy okazji zaprezentowano doświadczenie samorządowe członków towarzystwa. Wymienić choćby należy kadencję 1998-2002, kiedy TS reprezentowany był przez dwóch radnych. Cztery lata później mandat z list TS uzyskało 7 radnych (Kolenda Ireneusz, Kowalski Bogdan, Jakubowski Bogdan, Kałużny Janusz, Filipiak Lucjan, Filipiak Dariusz i Wlaź Krzysztof) , kolejne lata to m.in zwycięstwo popieranego przez TS Jana Owczarka w wyborach na wójta gminy Turek, a w 2010 roku objęcie tej funkcji przez Karola Mikołajczyka. W mijającej właśnie kadencji mandat z list TS uzyskało 12 radnych (Kolenda Ireneusz, Kaczmarek Stanisław, Jakubowski Bogdan, Kocik Michał, Szajrych Wacław, Gromada Józef, Olek Włodzimierz, Ignasiak Bożena, Rosiakowski Marcin, Węcka Tomasz, Napierała Jan i Lotzwik Andrzej), a wójtem był Karol Mikołajczyk.

Koniec kadencji - czas podsumowań
Konwencja była okazją do prezentacji najważniejszych inwestycji zrealizowanych w kadencji 2014-2018. Wymieniono wśród nich chociażby budowę ok. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i kanałami bocznymi (ponad 900 przyłączy) w m. Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia oraz Żuki za kwotę blisko 12 mln zł, modernizację czterech stacji uzdatniania wody, budowę blisko 18 km sieci wodociągowej i montaż 160 przydomowych oczyszczalni ścieków. Mijająca kadencja to także przebudowa świetlic wiejskich oraz budowa i przebudowa dróg lokalnych. To inwestycje w szkoły, oświetlenie uliczne i drogowe, a także boiska, place zabaw i siłownie plenerowe. Na wszystkie zadania inwestycyjne już zrealizowane i te będące w trakcie realizacji Gmina Turek wydała kwotę blisko 45 mln zł. W tej kwocie znalazły się również środki pozyskane na większość realizowanych zadań w formie dotacji na kwotę ponad 18 mln zł pochodzących m.in. z UM Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-spodarki Wodnej w Warszawie.

Otwarci na nowe szanse
Jakie zadania planowane są na kolejne lata? To kontynuacja budowy dróg, dalsze inwestycje w sieci wodociągowe, budowa oświetlenia ulicznego LED. W planach na przyszłość jest także pomoc mieszkańcom w pozyskaniu środków na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Działania w sferze rekrea-cji to budowa obiektów sportowych, miejsc odpoczynku i rekreacji – place zabaw, siłownie zewnętrzne, otwarte strefy aktywności. Ważne miejsce zajmuje również pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – realizacja pro-gramów profilaktycznych i aktywizacji zawodowej, wspieranie Spółdzielni Socjalnej, żłobek oraz punkty dziennej opieki, a także polityka senioralna. Ważny jest także przyjazny urząd, a pomóc w tym ma realizacja projektu „Cyfrowy rozwój samorządów – nowe obszary świadczenia e-usług”, podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu poprzez szkolenia z zakresu komunikacji i obsługi klienta w urzędzie, podstawowych zagadnień administracji publicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacji zamówień publicznych, etyki w administracji, gospodarowania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem, a także pomoc prawna dla mieszkańców gminy. W planach jest także budowa parkingu przy urzędzie. Kandydaci TS chcą te założenia realizować przy współpracy z mieszkańcami – stowarzyszeniami, OSP, parafiami i środowiskami szkolnymi.

Na kogo zagłosować?
Komitet Wyborczy Towarzystwa Samorządowego Gminy Turek zarejestrował listy kandydatów na radnych we wszystkich 15 okręgach wyborczych oraz zarejestrował kandydata na Wójta Gminy Turek. Na listach wyborczych Towarzystwa Samorządowego w okręgu nr 3 do Rady Powiatu Tureckiego znajdziemy dwoje przedstawicieli TS. Prezentacja kandydatów, podobnie jak przed czterema laty odbyła się w konwencji sportowej. Każdy z kandydatów - zawodników po krótkiej prezentacji otrzymywał koszulkę. Kandydatem Towarzystwa Samorządowego na Wójta Gminy Turek jest Karol Mikołajczyk – obecnie piastujący ten urząd. Kolega Karol Mikołajczyk ma 53 lata jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci. Jest absolwentem Wydziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu, ukończył także Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Technologii Informacyjnej. Przez 20 lat związany z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, jako nauczyciel, w latach 2005-2010 jako dyrektor szkoły. Był radnym Rady Gminy Turek w kadencji 1998-2002, a od 2010 roku jest Wójtem Gminy Turek. Jest działaczem społecznym: czynnie działającym w ZOSP (jest członkiem OSP w Kaczkach Średnich i członkiem Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Turek), oraz w stowarzyszeniu Kaczkowiacy. To właśnie Karol Mikołajczyk zaprezentował zebranym sprawozdanie z obecnej kadencji i założenia programowe Komitetu Wyborczego Towarzystwo Samorządowe dla Gminy Turek.

Kandydaci Towarzystwa Samorządowego do Rady Gminy Turek
Okręg nr 1 (Chlebów, Korytków, Warenka)
1. Bożena Ignasiak

Okręg nr 2 (Kalinowa, Pęcherzew)
1. Joanna Jasnowska

Okręg nr 3 (Kaczki Średnie, Wietchinin)
1. Eugeniusz Jakubowski

Okręg nr 4 (Kowale Księże)
1. Ireneusz Kolenda

Okręg nr 5 (Albertów, Wrząca)
1. Zbigniew Lewandowski

Okręg nr 6 (Słodków, Budy Słodkowskie)
1. Jadwiga Glapa

Okręg nr 7 (Słodków Kolonia)
1. Marcin Rosiakowski

Okręg nr 8 (Grabieniec)
1. Michał Kocik

Okręg nr 9 (Obrzębin)
1. Stanisław Kaczmarek

Okręg nr 10 (Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna)
1. Małgorzata Ławrynowicz

Okręg nr 11 (Żuki)
1. Włodzimierz Olek

Okręg nr 12 (Turkowice)
1. Andrzej Lotzwik

Okręg nr 13 (Turkowice)
1. Wacław Szajrych

Okręg nr 14 (Cisew)
1. Patryk Majcherek

Okręg nr 15 (Cisew)
1. Tomasz Dróżdż

Kandydaci Komitetu Wyborczego Towarzystwa Samorządowego z gminy Turek do Rady Powiatu Tureckiego:

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE–OKRĘG NR 3 (GMINY: TUREK I WŁADYSŁAWÓW)
LISTA NR 14.
1. Jolanta Łożyńska - poz. nr 1
2. Łukasz Nowak - poz. nr 5

Gm.Turek: Skoki i gonitwa za lisem, czyli 10. urod...
Sławek Uniatowski „Z Dobrych Uczuć” wystąpił w Tur...

Podobne wpisy

 

Komentarze 1

Gość - Jerzy J. w wtorek, 16 października 2018 21:50

Wszystko ok, choć nie do końca. Ireneusz Kolenda - szef powiatowych struktur Towarzystwa Samorządowego. Zarząd Miejski TS to podległa struktura TS. Zarząd Miejski KŁAMIE. Nie słyszałem Pana stanowiska w tej sprawie panie Kolenda. Wg mnie kto milczy ten aprobuje kłamstwa. My tu w gminie nie lubimy takich sytuacji. Czy pan panie Kolenda przeprosi burmistrza Antosika za swoich kolegów z Turku ?

Wszystko ok, choć nie do końca. Ireneusz Kolenda - szef powiatowych struktur Towarzystwa Samorządowego. Zarząd Miejski TS to podległa struktura TS. Zarząd Miejski KŁAMIE. Nie słyszałem Pana stanowiska w tej sprawie panie Kolenda. Wg mnie kto milczy ten aprobuje kłamstwa. My tu w gminie nie lubimy takich sytuacji. Czy pan panie Kolenda przeprosi burmistrza Antosika za swoich kolegów z Turku ?
Gość
poniedziałek, 04 grudnia 2023

Zdjęcie captcha

Redakcja:

Redaktor: Katarzyna Błaszczyk

Kwiatowa 24, 62-700 Turek
Telefon: 508 220 173
e-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.